ราคายางพารา (25 ธ.ค.61)

ราคายางพารา (25 ธ.ค.61)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2561

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)