ญี่ปุ่นออกนโยบายใหม่สร้างความเป็นธรรมแรงงานต่างชาติ

ญี่ปุ่นออกนโยบายใหม่สร้างความเป็นธรรมแรงงานต่างชาติ

แรงงานต่างชาติจะได้รับการสนับสนุนให้สมัครเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพของญี่ปุ่น โดยที่รัฐบาลจะดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้โครงการดังกล่าวในทางที่ผิด

รัฐบาลญี่ปุ่น อนุมัติชุดมาตรการ ซึ่งจะช่วยให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศด้วยวีซ่าระบบใหม่ได้รับการจ้างงานในเงื่อนไขที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้  คือญี่ปุ่นจะเปิดรับแรงงานจากต่างประเทศจำนวน 345,150 คน เข้ามาทำงานภายใต้สถานภาพการพำนักอาศัยตามเงื่อนไขใหม่ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่เดือนเม.ย.ปีหน้า ใน 14 ภาคอุตสาหกรรม เช่น การก่อสร้าง ธุรกิจร้านอาหาร การเกษตร และการดูแลสุขภาพ

จำนวนแรงงานต่างชาติที่ระบุไว้ข้างต้นถือเป็นเพดานสูงสุดและจะไม่มีการปรับเปลี่ยน เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยปกติแล้วแรงงานเหล่านั้นจะได้รับการว่าจ้างแบบเต็มเวลา ยกเว้นภาคการเกษตรและการประมงที่สามารถจ้างงานชั่วคราวได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางฤดูกาล

รัฐบาลจะดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แรงงานต่างชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองใหญ่ๆมากจนเกินไป  จะจัดตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษาแบบครบวงจร 100 แห่ง ซึ่งจะคอยให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษากรณีมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นใน 11 ภาษา ตลอดจนยกระดับการให้บริการในโรงพยาบาลและสาธารณูปโภคอื่นๆที่มีอยู่ให้สามารถให้บริการได้ในหลายภาษา และแรงงานต่างชาติจะได้รับการสนับสนุนให้สมัครเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพของญี่ปุ่น โดยที่รัฐบาลจะดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้โครงการดังกล่าวในทางที่ผิด