ที่ประชุมผถห.ไอเฟคเดือด หลังอดีตผู้บริหารป่วนวุ่น

ที่ประชุมผถห.ไอเฟคเดือด หลังอดีตผู้บริหารป่วนวุ่น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไอเฟควุ่น หลังเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจำนวน 7 ตำแหน่ง ฟากอดีตผู้บริหารป่วนวุ่นตลอดงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต ในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีการเปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.00 น. และมีผู้ถือหุ้นเดินทางมาร่วมประชุมราว 738 ราย คิดเป็นจำนวน 699 ล้านหุ้น โดยมีวาระที่สำคัญคือการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจำนวน 7 ตำแหน่ง จากรายชื่อที่ผ่านคุณสมบัติรับเลือกตั้ง18ราย

ทั้งนี้เมื่อเปิดการประชุมโดยมีพลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูมิ กรรมการ 2 รายที่เหลืออยู่ เป็นประธานการประชุม ขณะที่เริ่มต้นเพียงวาระที่ 1 นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ผู้ถือหุ้นและอดีตผู้บริหารไอเฟคก็ได้ใช้สิทธิลุกขึ้นพูดว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้งสองท่านที่เหลืออยู่ยังถูกฟ้องร้องอยู่ จึงมองว่าการจัดการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ของกรรมการชุดนี้จึงอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ระหว่างการประชุมยังมีการตอบโต้ไปมาระหว่างอดีตผู้บริหารไอเฟคและเจ้าหน้าที่จัดการประชุมอยู่เป็นระยะๆ