ภาวะเงินตราต่างประเทศ (24 ธ.ค.61)

ภาวะเงินตราต่างประเทศ (24 ธ.ค.61)

ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวอ่อนค่า หลังเกิดความขัดแย้งทางการเมืองของสหรัฐฯ

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)