อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (24 ธ.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (24 ธ.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ เวลา 17.42 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)