พก.เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้คนพิการทุกมิติ

พก.เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้คนพิการทุกมิติ

พม.เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้คนพิการ ให้ความรู้-นวัตกรรมใหม่ทุกมิติ นำร่องบริเวณพื้นที่ นำร่องบริเวณพื้นที่ พก.บ้านราชวิถี

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พก.เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ นำร่องที่บริเวณพื้นที่พก.บ้านราชวิถี เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับจัดแสดง และถ่ายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในทุกมิติ เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความเข้าใจความพิการด้านนวัตกรรมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับคนพิการ  โดยพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ในวันที่ 27 ธ.ค.นี้

"ศูนย์ดังกล่าวแบ่งเป็น 5 โซนประกอบด้วย 1. ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ทั้งการขึ้นทะเบียนคนพิการ การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การปรึกษาหารือด้านต่างๆ 2.โซนนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านคนพิการ/แสดงข้อมูลผลงานวิจัย วิชาการ องค์ความรู้ โดยแยกประเภทความพิการด้านต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสารที่เข้าถึงคนพิการแต่ละประเภท รวมทั้งให้คำปรึกษาถึงทักษะการใช้ชีวิตและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ แวดล้อมสำหรับคนพิการ การฝึกอาชีพ การทดลองและประเมินการใช้อุปกรณ์ความพิการชนิดต่างๆ ให้เหมาะสม 3.โซนนวัตกรรมที่อยู่อาศัย/บ้านจำลองคนพิการ 4.โซนนวัตกรรมด้านอาชีพและผลิตภัณฑ์คนพิการและร้าน 60 พลัส เบอเกอรี่ และ 5.โซนนวัตกรรมออกแบบที่เป็นสากล และศูนย์ฝึกอบรม และอนาคตจะขยายจัดตั้งในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มขึ้น" นางธนาภรณ์ กล่าว

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 75 จังหวัดทั่วประเทศโดยใช้พื้นที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ซึ่งอยู่ในศาลากลางจังหวัดดำเนินงาน ขณะนี้ได้มีการจัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ที่เป็นเอกเทศใน 15 จังหวัดนำร่อง คาดว่าภายในปี 2563 น่าจะจัดสร้างเสร็จและให้บริการได้ และในอนาคตก็จะพัฒนาศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเหล่านี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ

นอกจากนี้ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้พก.จะมีการลงนามความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในการขับเคลื่อนโครงการ One Card All Rights เพื่อให้คนพิการที่ขึ้นทะเบียนกับพก.สามารถนำบัตรประชาชนเพียงใบเดียวเข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรคนพิการ ขณะนี้พก.ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันกับกรมการปกครอง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แล้ว คาดว่าจะสามารถใช้บริการบัตรประชาชนเพียงใบเดียวได้ตั้งแต่ปลายเดือนธ.ค.นี้