กรมขนส่งฯ ประสานผู้ประกอบการพร้อมรับผู้โดยสารเดินทางปีใหม่

กรมขนส่งฯ ประสานผู้ประกอบการพร้อมรับผู้โดยสารเดินทางปีใหม่

กรมการขนส่งทางบก ประสานผู้ประกอบการขนส่ง เตรียมรถสภาพดี รองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.61 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ประสานไปยังผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศ ให้เตรียมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อเสริมให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน ทั้งในเส้นทางสายหลักทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ รวมถึงเส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อจากสถานีขนส่งผู้โดยสารไปยังภูมิลำเนาของประชาชนในอำเภอและหมู่บ้านต่างๆ ได้โดยสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาทุกคนและไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งขณะนี้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้ขอนำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) มาวิ่งเสริมช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 โดยมีรถที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตแล้วจำนวน 863 คัน

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานสมาคม และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถเช่าเหมาให้เตรียมพร้อมนำรถเช่าเหมาเข้ามาเสริมหมุนเวียนทันที เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เดินทางกลับภูมิลำเนา ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และเพื่อให้รถโดยสารเพียงพอต่อการให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องมาตรการรักษาความได้ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ติดตาม เฝ้าระวังมิจฉาชีพและการลักลอบประกอบการผิดกฎหมาย หลอกลวง เอาเปรียบประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้จัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584” (เฉพาะกิจ) ณ กรมการขนส่งทางบก และสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง เพื่อป้องกันผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย