เปิดที่นั่งว่างทีแคส 62 รับกว่า3แสนคน

เปิดที่นั่งว่างทีแคส 62 รับกว่า3แสนคน

ทปอ.เปิดที่นั่งว่างทีแคสปี 62 รับ390,120 คน 92สถาบันเข้าร่วม ชี้รอบแรกแฟ้มสะสมงานรับมากสุด 1.2 กว่าแสนคน พร้อมเผย 5 อันดับมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาผ่านทีแคสมากสุด

วานนี้ (23 ธ.ค.) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) พร้อมด้วยนายประสาท สืบค้า รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) และนายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการทปอ. แถลงข่าวภายหลังการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2561 ที่มสธ.


นายสุชัชวีร์ กล่าวว่าที่ประชุมทปอ.ได้มีหารือถึงสถานการณ์ของอุดมศึกษาไทยในปี 2562 ว่ามหาวิทยาลัยควรจะมีการปรับตัวอย่างไรบ้าง เพราะดูจากจำนวนนักศึกษาที่รับสมัครผ่านระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 หรือทีแคส 61 ซึ่งมีการรับสมัคร 5 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน รอบที่ 2 โควต้า รอบที่ 3 รับตรงกลางร่วมกัน รอบที่ 4 แอดมิชชั่น รอบที่ 5 รับตรงอิสระ พบว่าจำนวนนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนที่นั่งที่มหาวิทยาลัยจะรับ อีกทั้งในแต่ละรอบมีการสละสิทธิ์จำนวนมาก ถือเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับมหาวิทยาลัยไทย เพราะหากจำนวนนักศึกษาน้อยลงเรื่อยๆ และหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานต่างชาติ ไม่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน มหาวิทยาลัยจะเจอวิกฤต
ประธานทปอ. กล่าวต่อว่าที่ประชุมได้มีการรายงานการดำเนินการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 หรือทีแคส (TCAS)62 ซึ่งมีจำนวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม 92 แห่งได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com มาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.-22 ธ.ค.2561 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนในระบบแล้ว 262,474 คนและมีผู้สมัครที่ยังรอการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอีกจำนวน 306 คน เนื่องจากรอการประสานรับส่งข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ข้อมูลที่ยังมีความคลาดเคลื่อน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรง ไม่มีชื่อโรงเรียนในระบบ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตรง และมีปัญหากับนักเรียนนานาชาติอีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคส ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกกรณีเป็นรายบุคคลกับทางเว็บไซต์การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นการพัฒนาการจัดทำระบบฐานข้อมูลของนักเรียนจากระบบการศึกษาพื้นฐานให้มีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้องและมีความทันสมัย


“จากการจัดทำโครงสร้างระบบฐานข้อมูลการรับเข้าระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับปีการศึกษา 2562 หรือที่เรียกว่าระบบทีเร็ก(TREQ) ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา องค์ประกอบ เกณฑ์ และจำนวนรับนิสิตนักศึกษา พบว่า ปีการศึกษา2562 มีจำนวนรับรวมทั้งสิ้น 390,120 คน ประกอบด้วย รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน มีสถาบันที่เปิดรับ 68 สถาบัน 721 คณะ 4,692 สาขาวิชา/หลักสูตร รับนักศึกษา 129,247 คน รอบที่ 2 โควตา มี 67 สถาบัน 712 คณะ 4,575 สาขา/หลักสูตร รับนักศึกษา 99,320 คน รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มี 65 สถาบัน 717 คณะ 3,868 สาขาวิชา/หลักสูตร รับนักศึกษา 69,441 คน รอบที่ 4 แอดมิชชั่น มี 64 สถาบัน 667 คณะ 3,741 สาขา/หลักสูตร รับนักศึกษา 62,406 คน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มี 58 สถาบัน 509 คณะ 2,815 สาขา/หลักสูตร รับนักศึกษา 29,706 คน นอกจากนั้น มีการรับนานาชาติ มี12 สถาบัน 46 คณะ 104 สาขา/หลักสูตร รับนักศึกษา 5,071 คน และโครงการทุน มี 4 สถาบัน 9 คณะ 16 สาขา/หลักสูตร รับนักศึกษา 172 คน” นายสุชัชวีร์ กล่าว


ทั้งนี้ สำหรับสถาบัน 5 อันดับแรกที่มีจำนวนรับนักศึกษามากที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ 36,650 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 22,017 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19,973 คน มหาวิทยาลัยพะเยา 17,728 คน และมหาวิทยาลัยบูรพา 17,633 คน ส่วนสถาบันที่มีจำนวนคณะที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 44 คณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 37 คณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 35 คณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 33 คณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา 31 คณะ นอกจากนั้นที่ประชุมได้มีการสรรหาเลขาธิการทปอ. โดยมีมติคัดเลือก ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ เป็นเลขาธิการทปอ. ,รศ.เพ็ญรัตน์ พงษ์วิทยากร รองเลขาธิการทปอ. และนายพีระพงศ์ ตริยเจริญ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการทปอ.