ยธ.เปิดตัวอีเอ็ม ตามได้ทั่วโลก 24 ชม.

ยธ.เปิดตัวอีเอ็ม ตามได้ทั่วโลก 24 ชม.

เปิดตัวอีเอ็ม-ศูนย์ติดตามฯ ผู้ถูกคุมประพฤติ 24 ชม. “ประจิน” ชี้เป็นมาตรการทางเลือกแทนจำคุก นำร่อง 4,000 เครื่อง เริ่มมค.62 นี้  ใช้ติดตามตัวได้ทั่วโลก-ส่งสัญญาณแจ้งเตือนทันทีหากพบมีการทำลาย ฝ่าฝืนเงื่อนไขคุมประพฤติ