ผบ.ทบ.นำความปรารถนาดี 'หัวหน้า คสช.' อวยพรปีใหม่จนท.

ผบ.ทบ.นำความปรารถนาดี 'หัวหน้า คสช.' อวยพรปีใหม่จนท.

"พล.อ.อภิรัชต์" นำความปรารถนาดี "หัวหน้า คสช." อวยพรให้จนท. มีความสุขห้วงปีใหม่ ทำงานเข้มแข็งดูแลพื้นที่เน้นสถานที่สำคัญ

ที่กองบัญชาการกองทัพบก - พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เหล่าทัพ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า เลขา คสช.ได้นำความปรารถนาดีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. มอบให้กับเจ้าหน้าที่ทุกส่วน โดยขอให้ใช้เวลาในช่วงเทศกาลอย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับมีความเข้มแข็ง ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ ในการดูแลพื้นที่ ดูแลประชาชน ตามมาตราของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งในเรื่องรักษาความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ ติดตามสถานการณ์ การจัดตั้งจุดบริการประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล อย่างไรก็ตาม ย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำรงความเข้มแข็งในมาตรการสกัดกั้นยาเสพติด รวมถึงสินค้าเกษตรที่ลักลอบเข้าไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามในขณะนี้ มีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างกว้างขวาง เพื่อเตรียมเข้าสู่การเลือกตั้ง เลขา คสช.ได้เน้นย้ำในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ที่จะต้องมีความเป็นกลาง มีความชัดเจน และระมัดระวังในการปฏิบัติงานในทุกมิติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีการนำไปบิดเบือน พร้อมกำชับให้ผู้บังคับหน่วย และหัวหน้าส่วนราชการได้ชี้แจงและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ยืดถือปฏิบัติตามกรอบแนวทางดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในช่วงนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ภายใต้ระเบียบและกรอบกติกาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดรูปแบบไว้