'เรืองไกร' ร้องสอบคุณสมบัติ 'อุตตม'

'เรืองไกร' ร้องสอบคุณสมบัติ 'อุตตม'

"เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบคุณสมบัติ "อุตตม" ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค พปชร. ไม่ถูกต้อง เป็นหัวหน้าพรรคก่อนสมัครสมาชิกพรรคขัดกฎหมายพรรคการเมือง

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ แกนนำพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นเรื่องต่อ กกต. ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายอุตตม สาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่า เข้าข่ายขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 16 หรือไม่ เนื่องจากในกฎหมายระบุว่า หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค จะต้องเป็นสมาชิกพรรค แต่ว่านายอุตตมได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 และต่อมาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายอุตตมจึงค่อยสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค โดยดูจากการเปิดตัวพร้อมหนังสือสมาชิกพรรค ดังนั้นการดำเนินการของนายอุตตม จึงเข้าข่ายขาดคุณสมบัติ และถ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจริง ก็จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นในนามของพรรคพลังประชารัฐ

นายเรืองไกร กล่าวอีก ตามกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 16 กำหนดว่า หัวหรน้าพรรค เลขาพรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนและกรรมการบริหารอื่นๆ ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่ข้อเท็จจริงนายอุตตม ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 29 กันยายน และต่อมาในวันที่ 13 พฤศจิกายน นายอุตตม จึงสมัครสมาชิกพรรค ประกอบกับระเบียบกกต. ข้อ 7 กำหนดให้ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคต้องกรอกแบบฟอร์มในหนังสือเจตจำนงเป็นกรรมการบริหารพรรค ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 คือผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคต้องเป็นสมาชิกพรรคมาก่อน ทั้งนี้นายเรืองไกรยืนยันว่า กรณีของนายอุตตม ไม่สามารถอ้างเรื่องการดำเนินการในฐานะผู้ก่อตั้งพรรคได้

“ส่วนเรื่องการจัดโต๊ะจีนระดมทุนของพรรคพลังประชารัฐ นั้น ตนจะรอให้พรรคจัดทำรายละเอียดชี้แจงต่อประชาชนและนายทะเบียนพรรคการเมืองก่อนเริ่มตรวจสอบ เพราะว่ายังมีเวลาให้ชี้แจง 30 วัน หลังการรับบริจาคเงิน ไม่ต้องกลัวผมเป็นนักบัญชี ตรวจสอบได้ไม่ต้องห่วง”นายเรืองไกรกล่าว