(ธปท.)อัตราแลกเปลี่ยนกลาง32.654 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า0.102 บาท/ดอลลาร์)

(ธปท.)อัตราแลกเปลี่ยนกลาง32.654 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า0.102 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (21 ธ.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 32.654 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (20 ธ.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 32.756 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.102 บาท/ดอลลาร์)