(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.7243 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0820 บาท/ยูโร)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.7243 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0820 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (21 ธ.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 37.7243 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (20 ธ.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 37.6423 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0820 บาท/ยูโร)