จีนนั่งแท่นอันดับ2ให้เงินอุดหนุนยูเอ็นมากสุด

จีนนั่งแท่นอันดับ2ให้เงินอุดหนุนยูเอ็นมากสุด

จีน กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินรายใหญ่สุดอันดับ2ของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) รองจากสหรัฐ แซงหน้าญี่ปุ่น ที่ครองแชมป์ด้านนี้มาตั้งแต่ปี 2523

เมื่อวันเสาร์ (22ธ.ค.)ที่ผ่านมา สมัชชาใหญ่ยูเอ็นได้รับมติเพิ่มเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีนตั้งแต่ปี 2562-2564 เป็น 12.005% จากสัดส่วนการให้เงินอุดหนุนของจีนที่ 7.921% ในช่วงปี 2559-2561 อานิสงส์จากเศรษฐกิจจีนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เทียบกับการให้เงินสนับสนุนยูเอ็นของญี่ปุ่นที่ลดลงเหลือ 8.564% จาก 9.68% ส่วนสหรัฐ ยังคงเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนรายใหญ่สุดในสัดส่วน 22%  แต่สหรัฐกำลังหารือกับคณะเจ้าหน้าที่ยูเอ็นเพื่อลดเงินสนับสนุนส่วนนี้

ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนแก่ยูเอ็นจะมีการปรับเปลี่ยนทุกๆสามปี ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้ให้เงินสนับสนุนในช่วงนั้นๆ รวมทั้งรายได้มวลรวมประชาชาติ ซึ่งการที่ญี่ปุ่น ร่วงลงไปเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินอันดับสามอาจจะทำให้อิทธิพลของญี่ปุ่นในเวทีโลกลดลง

ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ สหรัฐต้องจ่ายเงินสนับสนุนงบประมาณประจำปีของยูเอ็นในสัดส่วน 22% หรือคิดเป็น 1,200 ล้านดอลลาร์ ในปีงบประมาณ 2560 ถึง 2561และจ่ายให้กับภารกิจรักษาสันติภาพของยูเอ็นอีก 28.5% หรือคิดเป็น 6,800 ล้านดอลลาร์

ที่ผ่านมา นางนิกกี้ ฮาลีย์ ทูตสหรัฐประจำยูเอ็น กล่าวตำหนิยูเอ็นว่าใช้งบประมาณอย่างไร้ประสิทธิภาพและมากเกินไป ซึ่งสหรัฐจะไม่ยอมให้มีการหาประโยชน์จากความเอื้อเฟื้อของชาวอเมริกันอีก