30วันเคลียร์ปมระดมทุน

30วันเคลียร์ปมระดมทุน

กลายเป็นอีกหนึ่ง “ประเด็นร้อน” ทางการเมืองตลอดหลายวันที่ผ่านมา สำหรับกรณีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนระดมทุนของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)

ที่มียอดเงินจากผู้บริจาคและสนับสนุนครั้งนี้ ที่พุ่งสูงถึง 650 ล้านบาท แบ่งเป็นโต๊ะจีน 200 โต๊ะ ราคาโต๊ะละ 3 ล้านบาท โต๊ะหนึ่งมี 10 ที่นั่ง ตกที่นั่งละ 3 แสนบาท

30วันเคลียร์ปมระดมทุน

000 ตามมาด้วยการเปิดแผนผังที่จัดงาน ที่ปรากฏอักษรย่อเดียวกับหน่วยภาครัฐหลายหน่วยงานเข้าร่วม พร้อมคำถามจากบรรดาพรรคการเมือง รวมถึงข้อเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้ามาตรวจสอบถึงการใช้งบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร เพราะหากเปิดดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง ได้ระบุถึง “กฎเหล็ก” ในเรื่อง “รายได้พรรค” ไว้อย่างชัดเจน

000 โดยในมาตรา 72 ระบุว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

30วันเคลียร์ปมระดมทุน

000 ขณะที่มาตรา 73 ห้ามมิให้ข้าราชการการเมืองใช้สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่เรี่ยไรหรือชักชวนให้มีการบริจาคให้พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ไม่รวมถึงการที่ข้าราชการการเมืองผู้นั้นเข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรา 64 โดยมิได้กระทำหรือมีส่วนกระทำการอันเป็นการต้องห้ามนั้น

000 ร้อนถึงบรรดาหน่วยงานภาครัฐที่ถูกพาดพิงถึง ทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กรุงเทพมหานคร (กทม.) และกระทรวงการคลัง ต้องออกมาชี้แจงกันเป็นพัลวันว่า ไม่ได้ดำเนินการตามที่ถูกพาดพิงอย่างแน่นอน เพราะตามหลักของการนำเงินงบประมาณรัฐมาใช้ จะไม่สามารถนำมาใช้ในการระดมทุนหรือสนับสนุนพรรคการเมืองได้อยู่แล้ว

30วันเคลียร์ปมระดมทุน

000 ขณะที่ท่าทีทางบรรดาแกนนำพรรคพลังประชารัฐหลายคนได้ออกมายืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใส และพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานอย่างแน่นอน

000 โดยเฉพาะท่าทีจาก “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ที่ล่าสุดออกมายืนยันว่า “การระดมทุนถือเป็นเรื่องปกติของพรรคการเมือง โปร่งใส ตรวจสอบได้ พรรคพลังประชารัฐดำเนินการโดยเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญ” ขณะที่ในส่วนของ กกต.ก่อนหน้านี้ออกมายืนยันว่าพร้อมที่จะดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว

30วันเคลียร์ปมระดมทุน

000 อย่างไรก็ดี ในมาตรา 64 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง ระบุให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงจำนวนและที่มาของเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากกิจกรรมดังกล่าว และให้มีหนังสือแจ้งนายทะเบียนทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่กิจกรรมดังกล่าวสิ้นสุดลง

000 เท่ากับว่า ขณะนี้พลังประชารัฐ ยังมีเวลาอีก 30 วันในการชี้แจงในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน ดังนั้นคงต้องติดตามต่อไปว่าท้ายที่สุดข้อสรุปในประเด็นนี้จะเป็นอย่างไร