เวิลด์แบงก์เผย“ความง่ายในการทำธุรกิจ”ไทยร่วง 1 อันดับ

เวิลด์แบงก์เผย“ความง่ายในการทำธุรกิจ”ไทยร่วง 1 อันดับ

ในส่วนของการขอใช้ไฟฟ้าของไทยอันดับดีขึ้น โดยอยู่อันดับ 6 ของโลก ขยับขึ้นจากอันดับ 13 เมื่อปีที่แล้ว

ธนาคารโลกเผยแพร่รายงานอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจ (Ease of doing business) ของทั่วโลกประจำปี 2562 เมื่อวันพุธ(31ต.ค.)โดยไทยอยู่อันดับ 27 จากทั้งหมด 190 ประเทศ ด้วยคะแนน 78.45 คะแนนเพิ่มขึ้น 1.06 คะแนน แต่อันดับลดลง 1 อันดับจากเมื่อปี 2561

ทั้งนี้ นิวซีแลนด์ ครองอันดับ 1 ในรายงานประจำปีนี้ ตามมาด้วย สิงคโปร์ เดนมาร์ก ฮ่องกง และเกาหลีใต้ ส่วนสหรัฐอยู่อันดับ 8 ลดลงจากอันดับ 6 ในปีที่แล้ว

สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์ ครองอันดับ 2 จากการสำรวจประเทศทั่วโลก อันดับไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว มาเลเซียอยู่ที่อันดับ 15 เพิ่มขึ้น 9 อันดับ ไทยอยู่ที่อันดับ 27 ลดลง 1 อันดับ

บูรไนอยู่ที่อันดับ 55 เพิ่มขึ้น 1 อันดับ เวียดนามอยู่ที่อันดับ 69 ลดลง 1 อันดับ อินโดนีเซีย อยู่ที่อันดับ 73 ลดลง 1 อันดับ ฟิลิปปินส์ อยู่ที่อันดับ 124 ลดลง 11 อันดับ กัมพูชา อยู่อันดับ 138 ลดลง 3 อันดับ สปป.ลาว อยู่อันดับ 154 ลดลง 13 อันดับ และเมียนมา อยู่อันดับ 171 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว

รายงานนี้ เป็นรายงานครั้งที่ 16 วัดความยากง่ายของการทำธุรกิจในแต่ละประเทศ ใน 190 ประเทศทั่วโลกในด้านต่างๆ อาทิ การเริ่มต้นธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง การขอใช้ไฟฟ้า การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได้สินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุน การชำระภาษี การค้าระหว่างประเทศ การแก้ปัญหาการล้มละลาย และการบังคับให้เป็นไปตามสัญญา

ในส่วนของไทยยังคงได้ดีในด้านการขอใช้ไฟฟ้า โดยอยู่อันดับ 6 ของโลก ขยับขึ้นจากอันดับ 13 เมื่อปีที่แล้ว รองลงมาคือการคุ้มครองผู้ลงทุน ติดอันดับ 15 อันดับดีขึ้นจากอันดับที่ 16 การแก้ปัญหาการล้มละลาย ติดอันดับ 24 ขยับขึ้นจากอันดับ 26 การชำระภาษี อยู่อันดับที่ 59 ปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 67 การจดทะเบียนทรัพย์สิน รั้งอันดับที่ 66 ปรับตัวดีขึ้นจากอันดับ 68

อย่างไรก็ตาม ในหัวข้อการบังคับให้เป็นไปตามสัญญา อันดับของไทยร่วงลงไปอยู่ที่อันดับ 35 จากอันดับ 34 ส่วนการเริ่มต้นธุรกิจ อยู่อันดับที่ 39 ร่วงลงจากอันดับที่ 36 การได้รับสินเชื่อ อยู่อันดับที่ 44 จากอันดับที่ 42 การขออนุญาตก่อสร้าง อยู่อันดับที่ 67 จากอันดับที่ 43 และการค้าระหว่างประเทศ อยู่อันดับที่ 59 จากอันดับที่ 57