TFEX REPORT 31 ตุลาคม 2561

TFEX REPORT 31 ตุลาคม 2561

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2561 มีปริมาณการซื้อขายที่ 321,305 สัญญา

โดย SET50 Index Futures  มีปริมาณการซื้อขาย 181,866 สัญญา Single Stock Futures 103,055 สัญญา Gold Futures 24,923 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 23,520 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 7,020 สัญญา USD Futures 4,254 สัญญา RSS3D Futures 8 สัญญา และ Gold-D Futures 179 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (30 ตุลาคม 2561) ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 2,812,080 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวัน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นในภูมิภาค โดยยังคงมีแรงซื้อจากผู้ลงทุนสถาบัน โดยดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,102.49 จุด เพิ่มขึ้น 24.34 จุด (2.26%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50Z18 (166,383 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,099.10 จุด เพิ่มขึ้น 19.40 จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต -3.39 จุด ส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา WHAZ18 (9,880 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 4.13 บาท เพิ่มขึ้น 0.07 บาท

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์  สัญญา Gold-D Futures (GDZ18) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,219.40 ดอลล่าร์สหรัฐ ลดลง -7.3 ดอลลาร์สหรัฐ (-0.60%) และ Gold Futures สัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือ GF10Z18 (15,351 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 19,250.00 บาท ลดลง -180 บาท ส่วนราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3DK19 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 50.70 บาทต่อกิโลกรัม ลดลง -0.65 บาท

สมาชิก TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่ บ.ล.  เคจีไอ (ประเทศไทย), บ.ล. บัวหลวง และ บ.ล.  เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 36.58%

                 ประเภทผู้ลงทุน           สัดส่วนการซื้อขาย

            ผู้ลงทุนสถาบัน                       32.53%

            ผู้ลงทุนทั่วไป                         54.62%

            ผู้ลงทุนต่างประเทศ                  12.85%