อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (31 ต.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (31 ต.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ เวลาประมาณ 17.47 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)