ราคายางพารา (31 ต.ค.61)

ราคายางพารา (31 ต.ค.61)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2561

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)