นายกฯ ชื่นชมเยาวชนไทย ชนะการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างแดน

นายกฯ ชื่นชมเยาวชนไทย ชนะการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างแดน

"ประยุทธ์" มอบโอวาทเยาวชน ชูไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน ย้ำประเทศเดินสู่ "ประชาธิปไตย" หวังสิ่งเดิมๆจะไม่เกิด

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 31 ต.ค.61 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม นำคณะเยาวชนที่ชนะการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ อาทิ คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู หุ่นละครเล็ก นาฎยบางกอก โรงเรียนสุรนารีวิทยา เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดย คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ได้แสดงการขับร้องเสียงประสานเพลง "อโยธยาคู่ฟ้า"

จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวให้โอวาทกับเยาวชนว่า ตนรู้สึกปลาบปลื้มและตื้นตัน ในความสามารถของทุกคนที่ได้รับรางวัลมา และรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย ในประเทศอันเป็นที่รักยิ่งของเรา เรามีโอกาสแสดงออกให้คนภายนอกทั้งได้เห็นความเข้มแข็ง ความมีสมรรถนะ และความเก่งกล้าสามารถในทางที่ถูกที่ควรอย่างสร้างสรรค์ ตนขอรับว่าจะสนับสนุนต่อไป ซึ่งต่างประเทศเขาชื่นชมยกย่องเรา เราก็ต้องชื่นชมคนของเราเอง เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ทั้งนี้ ประเทศเรามีหลายอย่างที่เป็นเรื่องดี อาทิ เราเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนความร่วมมือใดที่ผ่านมาถึงไทยจะอยู่ตรงกลาง เราเป็นผู้นำทางพฤตินัย เรามีศักยภาพมากมาย ทั้งธรรมชาติ อาหาร และคน สิ่งเหล่านี้บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้ เราก็มีหน้าที่สืบสาน ต่อยอด อย่างที่แนวพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงรับสั่งไว้ ให้เราสืบสานสิ่งที่ดีงามให้ถึงลูกหลานเราในอนาคต

นอกจากนี้ การที่ได้รับรางวัลมาถือเป็นบางส่วน ซึ่งมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่มีโอกาส ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่จะต้องให้เกิดการพัฒนาในสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้น ที่อาจจัดให้มีการประกวดภายในประเทศกันให้มากยิ่งขึ้น ในแต่ละภาค แต่ละกิจกรรม เพื่อที่จะสร้างคนที่มีศักยภาพให้มากขึ้นในสังคม ในทุกกลุ่มจังหวัด เพราะเราต้องการให้ประเทศของเราเจริญเติบโตทัดเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม การสร้างการเรียนรู้ การเพิ่มขีดความสามารถจึงต้องกระจายไปในทุกภูมิภาคของประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆและไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าที่คนไทยจะทำได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเป็นคนไทย จะเห็นว่ามีทั้งดีและไม่ดี ถ้าไม่ดีอาจจะไม่เข้าใจ หรืออาจจะทำเพื่อหวังผลอื่น เราก็ปล่อยเขาไป และคนดีต้องทำให้คนเหล่านั้นกลับคืนมาสู่สังคมใสนสิ่งที่ดี และปฏิบัติภายใต้กฎหมายเดียวกัน เพื่อจะสร้างโอกาสแห่งความเท่าเทียมให้ทุกคน เราต้องทำความเข้าใจให้สังคมรู้ว่าวันนี้เราต้องการสังคมที่สงบ และมีเสถียรภาพด้านความมั่นคง การค้า การลงทุน เศรษฐกิจถึงจะดีขึ้น ถ้าเรานั่งเฉยๆรอการช่วยเหลือ มันก็จะไม่เกิดขึ้น เรากำลังเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในเร็วๆนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งต่างเดิมๆจะไม่เกิดขึ้นอีก เพราะฉะนั้นอยู่ที่พวกเราเยาวชนทุกคน อย่างไรก็ตาม วันนี้ตนก็อยากจะฟังคนออกมาพูดนู่นพูดนี่ เขาพูดในสิ่งเหล่านี้หรือยัง ว่าเขาจะทำยังไงต่อไป อย่าฟังในสิ่งที่เราอยากจะฟัง หรือสิ่งที่เขาอากจะพูด มันต้อมีเหตุมีผล มีหลักคิด

อย่างไรก็ตาม อะไรก็ตามที่อยู่ในสื่อโซเชียลต่างๆ ถ้าตนไม่ดูก็อาจจะไม่ทันสมัย แต่ถ้าดูแล้วก็ต้องดูว่าจะเชื่อได้หรือไม่ จะเชื่อได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่คล้อยตามกันไปโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่มีหลักคิด หลักการ ทุกคนต้องมีหลักคิดของตัวเองที่เรียกว่าภูมิต้านทาน ซึ่งได้มาจากความรู้ คุณธรรม ศีลธรรม ศาสนาทุกศานสอนให้ทุกคนเป็นคนดี นั่นแหละคือภูมิคุ้มกันที่ดีของเรา ขอให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบสุขต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเปิดงานพล.อ.ประยุทธ์ ได้ถ่ายภาพร่วมกับเหล่าเยาวชนที่ได้รับรางวัลและได้เดินทักทาย พร้อมทั้งให้เยาวชนแสดงกิจกรรมที่ได้รับรางวัลอีกด้วย