ด่วน! 'ดอน' รอด ศาลรธน.ชี้ภรรยาโอนหุ้นถูกกฎหมาย

ด่วน! 'ดอน' รอด ศาลรธน.ชี้ภรรยาโอนหุ้นถูกกฎหมาย

ด่วน! "ดอน ปรมัตถ์วินัย" รอดไม่ต้องพ้นจากรมต. หลังศาลรธน.ชี้ภรรยาโอนหุ้นถูกกฎหมาย

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5 ) ประกอบมาตรา 187 เนื่องจากเห็นว่าคู่สมรสได้มีการโอนหุ้นให้กับบุคคลอื่น โดยชอบด้วยกฎหมายและอยู่ภายในเวลา 30 วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้ว ทำให้เหลือหุ้นที่ถือครองไม่เกินร้อยละ 5 จึงไม่เป็นเหตุให้การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของนายดอนต้องสิ้นสุดลง