ชพน.เคาะวันเลือกตั้งกก.บห.ชุดใหม่18พ.ย.นี้

ชพน.เคาะวันเลือกตั้งกก.บห.ชุดใหม่18พ.ย.นี้

ชาติพัฒนา (ชพน.) เคาะวันเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 18 พ.ย. นี้

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. พรรคชาติพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญพรรคชาติพัฒนา เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

และเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. – 15.30 น. ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งตามข้อบังคับพรรคกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จะมีได้ไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 30 คน จึงขอเชิญชวนสมาชิกพรรคชาติพัฒนาประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกัน