(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.2221 บาท/ยูโร

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.2221 บาท/ยูโร

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (30 ต.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 38.2221 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (29 ต.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 38.0860 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1361 บาท/ยูโร)