(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.270 บาท/ดอลลาร์

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.270 บาท/ดอลลาร์

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (30 ต.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 33.270 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันจันทร์ (29 ต.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 33.136 บาท/ดอลลาร์(อ่อนค่า 0.134 บาท/ดอลลาร์)