TFEX REPORT 30 ตุลาคม 2561

TFEX REPORT 30 ตุลาคม 2561

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2561 มีปริมาณการซื้อขายที่ 301,978 สัญญา

โดย SET50 Index Futures  มีปริมาณการซื้อขาย 159,119 สัญญา Single Stock Futures 124,060 สัญญา Gold Futures 13,107 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 12,668 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 2,856 สัญญา USD Futures 2,520 สัญญา RSS3D Futures 152 สัญญา และ Gold-D Futures 164 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (29  ตุลาคม 2561) ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 2,823,965 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ในแดนบวก มีแรงซซื้อจากผู้ลงทุนสถาบัน โดยดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,078.15 จุด เพิ่มขึ้น 0.74 จุด (0.07%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50Z18 (148,911 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,079.70 จุด ลดลง -1.20 จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต 1.55 จุด ส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา JASM19 (11,001 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 4.94 บาท เพิ่มขึ้น 0.15 บาท

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์  สัญญา Gold-D Futures (GDZ18) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,226.70 ดอลล่าร์สหรัฐ ลดลง -3.3 ดอลลาร์สหรัฐ (-0.27%) และ Gold Futures สัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือ GF10Z18 (8,758 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 19,430.00 บาท ลดลง -20 บาท ส่วนราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3DK19 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 51.35 บาทต่อกิโลกรัม ลดลง -0.50 บาท

สมาชิก TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่ บ.ล.  เคจีไอ (ประเทศไทย), บ.ล. คันทรี่กรุ๊ป และ บ.ล.  กสิกรไทย ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 32.65%

                       ประเภทผู้ลงทุน      สัดส่วนการซื้อขาย

                  ผู้ลงทุนสถาบัน                  33.79%

                  ผู้ลงทุนทั่วไป                    56.00%

                  ผู้ลงทุนต่างประเทศ             10.21%