ราคายางพารา (30 ต.ค.61)

ราคายางพารา (30 ต.ค.61)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2561

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)