ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (30 ต.ค. 61)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (30 ต.ค. 61)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2561

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)