เชื่อมือ 'อภิรัชต์' คุมกองทัพบก แก้ปัญหาชาติได้

เชื่อมือ 'อภิรัชต์' คุมกองทัพบก แก้ปัญหาชาติได้

ผบ.ทสส.ตรวจเยี่ยมกองทัพบก ย้ำกองทัพเป็นหนึ่งเดียว เชื่อมือ "อภิรัชต์" คุมทหารบกแก้ปัญหาชาติได้

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.61 พ.อ.หญิงฉัตรระพี พูลศรี รองโฆษกกองทัพไทย เปิดเผยหลัง พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการ ปฏิบัติงานให้กับกองทัพบก โดยมีพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และผู้บังคับหน่วยของกองทัพบกให้การต้อนรับ

เชื่อมือ 'อภิรัชต์' คุมกองทัพบก แก้ปัญหาชาติได้

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยกองทัพบกได้จัดพิธีต้อนรับด้วยการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ การวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และการฟังบรรยายสรุปแผนงานและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพบก

พ.อ.หญิงฉัตรระพี ระบุอีกว่าพล.อ.พรพิพัฒน์ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กองทัพบก โดยได้เน้นความมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกเหล่าทัพ ยึดถือนโยบายรัฐบาลและพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นแนวทาง รวมทั้งการสนับสนุนการปฏิบัติของรัฐบาลในภารกิจต่างๆ ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะได้นำเจตนารมย์ในระดับชาติลงไปสู่ทุกเหล่าทัพในทิศทางเดียวให้มีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวเช่นกัน

เชื่อมือ 'อภิรัชต์' คุมกองทัพบก แก้ปัญหาชาติได้

โอกาสนี้ยังได้ชื่นชมผลการปฏิบัติงานของกองทัพบก ทั้งในด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชน การเป็นกำลังหลักในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้ประเทศชาติสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและวิกฤติการณ์มาได้จนถึงปัจจุบัน

" พล.อ.พรพิพัฒน์ กล่าวเชื่อมั่นว่ากองทัพบก ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้ริเริ่มนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถกำลังรบ Smart Soldiers, Strong Army การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำของ ผู้บังคับหน่วยทหารในทุกระดับ การพัฒนาระบบการฝึกต่าง ๆ ทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วย จะสามารถปฏิบัติภารกิจและแก้ไขปัญหาของชาติให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ขอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารบกทุกคนมีความมั่นใจในตัวท่าน ซึ่งเป็นทหารอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในหลายๆด้านที่ผ่านมา โดยเชื่อว่าท่านจะนำพาประเทศชาติไปได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะทำให้กองทัพบกมีความพร้อมรบ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป " พ.อ.หญิงฉัตรระพี กล่าว