TFEX REPORT 29 ตุลาคม 2561

TFEX REPORT 29 ตุลาคม 2561

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2561 มีปริมาณการซื้อขายที่ 304,420 สัญญา

โดย SET50 Index Futures  มีปริมาณการซื้อขาย 194,200 สัญญา Single Stock Futures 76,347 สัญญา Gold Futures 23,895 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 23,401 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 7,268 สัญญา USD Futures 2,456 สัญญา RSS3D Futures 184 สัญญา และ Gold-D Futures 70 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (26  ตุลาคม 2561) ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 2,803,673 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวัน มีแรงซื้อจากผู้ลงทุนสถาบัน โดยดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,077.41 จุด เพิ่มขึ้น 7.16 จุด (0.67%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50Z18 (179,893 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,080.90 จุด เพิ่มขึ้น 17.70 จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต 3.49 จุด ส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา WHAZ18 (11,439 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 4.05 บาท ลดลง -0.04 บาท

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์  สัญญา Gold-D Futures (GDZ18) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,230.00 ดอลล่าร์สหรัฐ ลดลง -9.84 ดอลลาร์สหรัฐ (-0.79%) และ Gold Futures สัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือ GF10Z18 (15,286 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 19,450.00 บาท ลดลง -90 บาท ส่วนราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3V18 RSS3DJ19มีราคาที่ใช้ชำระราคา 51.25 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.45 บาท

สมาชิก TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่ บ.ล.  เคจีไอ (ประเทศไทย), บ.ล.  เคทีบี (ประเทศไทย) และ บ.ล.  เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 32.74%

                    ประเภทผู้ลงทุน         สัดส่วนการซื้อขาย

                ผู้ลงทุนสถาบัน                    29.08%

                ผู้ลงทุนทั่วไป                      57.23%

                ผู้ลงทุนต่างประเทศ               13.69%