ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (29 ต.ค. 61)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (29 ต.ค. 61)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2561

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)