ภาวะเงินตราต่างประเทศประจำสัปดาห์วันที่ 22-26 ตุลาคม 2561

ภาวะเงินตราต่างประเทศประจำสัปดาห์วันที่ 22-26 ตุลาคม 2561

ความกังวลเรื่องงบประมาณอิตาลีกดดันสินทรัพย์เสี่ยง จับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจ และเลือกตั้งสหรัฐฯ

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)