อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (26 ต.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (26 ต.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ เวลาประมาณ 17.29 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)