ครั้งแรกในไทย 'การเรียนรู้แบบไฮบริด'

ครั้งแรกในไทย 'การเรียนรู้แบบไฮบริด'

ม.หอการค้าไทย ผนึกซิสโก้ ปฎิรูปการเรียนรู้ ขับเคลื่อน "ประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริด" ครั้งแรกในประเทศไทย ติดตั้งโครงสร้างพื้ฐานไร้สายที่ปลอดภัย Cisco Webex Board ช่วยนักศึกษา-คณาจารย์สื่อสารได้แบบไร้สาย

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.61 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค.) ร่วมกับซิสโก้ จัดแถลงข่าวพัฒนาระบบการศึกษาและวางรากฐานสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริดในประเทศไทย โดยมีนายปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มกค. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์มีประสบการณ์การเรียนรู้ผสมผสานผ่านดิจิทัลและกายภาพอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ด้วยเครือข่ายที่มีความเสถียรภาพของซิสโก้ รวมถึงแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ช่วยให้อาจารย์ นักศึกษา และพนักงานของมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกันและแชร์แลกเปลี่ยนทรัพยากร อย่างไม่มีข้อจำกัด ทั้งเรื่องสถานที่ เทคโนโลยีและโซลูชั่นของซิสโก้ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ด้วยการสื่อสารถึงอย่างสม่ำเสมอ ใช้ทรัพยากรในการปรับปรุงการเรียนการสอน

"ปัจจุบัน มกค.มีนักศึกษากว่า 18,000 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประมาณ 1,000 คน ใน 10 คณะ และ 3 วิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยพยายามจะเปลี่ยนทรานส์ฟอร์มของการเรียนรู้ในระบบการศึกษา ให้ เนื้อหาบรรจุอยู่ในแหล่งข้อมูลบนโลกอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ประมาณ 700 กว่าวิชาได้ และปรับการเรียนในห้องเรียน เป็นห้องเล่นเกม ที่เน้นให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน ถกวิเคราะห์โจทย์เนื้อหาต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งการที่นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน ถกแข่งขันกับเพื่อเหมือนเกมการเรียนรู้แข่งขันวิเคราะห์ ทำให้เขาไม่ต้องท่องจำเนื้อหา เพราะการเรียนรู้ดังกล่าวทำให้เกิดความสนุก จดจำได้เนื่องจากจำเหตุการณ์ แลกเปลี่ยนการเรียนในห้องเรียนได้ ดังนั้น การที่ทางซิสโก้ ได้เข้ามาติดตั้งระบบCisco Webex Board เทคโนโลยีที่ทันสมัยครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความมุ่งมั่น และยีนยันของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นนำของไทย โดยจะเริ่มใช้ในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกคณะ" นายปรเมศร์ กล่าว

S__5070965

นายวัตสัน กล่าวว่า การเรียนการสอนไม่ได้หยุดเพียงห้องเรียน ติดตั้ง Cisco Webex Board ช่วยให้นักศึกษาและคณาจารย์สามารถสื่อสารระหว่างกันได้แบบไร้สาร ผ่านไวท์บอร์ด ซึ่งใส่ความเห็นหรือคำอธิบายประกอบได้อย่างเรียลไทม์ รวมถึงสามารถจัดประชุมผ่านวิดีโอและเสียงได้ดีอีกด้วย เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถแลกเปลี่ยน สร้างเนื้อหา ติดต่อสื่อสาร และแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนได้ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์อย่างไม่จำกัด เป็นการเรียนรู้แก่นักศึกษาได้ตั้งแต่ก่อนเข้าห้องเรียน ระหว่างเรียนไปจนถึงนอกห้องเรียน เป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง

ทั้งนี้ นอกเหนือจากเทคโนโลยี CMX และ Webex Board แล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังได้ติดตั้งโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยของซิสโก้ในการปกป้องอีเมลป้องกันการบุกรุกและคุ้มครองระบบของมหาวิทยาลัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ระบบป้องกันการบุกรุกเน็กซ์เจนของซิสโก้รองรับการตรวจสอบและการปกป้องที่ครอบคลุมเครือข่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการซอฟต์แวร์ และลดการใช้แบนด์วิธได้อีกด้วย