ชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้อนรับฤดูหนาว

ชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้อนรับฤดูหนาว

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัมผัสวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ที่สนใจวางแผนท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้

ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยยกระดับฟาร์มเกษตรกร หน่วยราชการ แหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่มีศักยภาพ และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมด้านการเกษตรที่ปรับปรุงเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสินค้าของชุมชนเพื่อนำเสนอแก่นักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร เป็นทางเลือกใหม่ของนักเดินทาง ที่ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพได้

ในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวประจำปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวในฤดูหนาว อย่างเช่น วิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัย จังหวัดสระบุรี, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี, ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรและวัฒนธรรมบ้านนาจอก จังหวัดนครพนม, แก้วพะเนาออร์แกนิคฟาร์ม จังหวัดมหาสารคาม, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ บ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย

ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในแต่ละจังหวัดได้ในแอพพลิเคชั่น เกษตรเช็คอิน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในเพลย์สโตร์ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หรือที่เพจเฟซบุ๊ก "เกษตร เช็คอิน"