(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.9120 บาท/ยูโร

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.9120 บาท/ยูโร

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (25 ต.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 37.9120 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (24 ต.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 37.9722 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0602 บาท/ยูโร)