กกร.มีมติให้มะพร้าวเป็นสินค้าควบคุม ขนย้ายไม่แจ้งเจอคุก 5 ปี

กกร.มีมติให้มะพร้าวเป็นสินค้าควบคุม ขนย้ายไม่แจ้งเจอคุก 5 ปี

กกร.มีมติให้มะพร้าวเป็นสินค้าควบคุม จำกัดให้นำเข้าแค่ 2 ด่าน "กรุงเทพ-แหลมฉบัง" ชี้ขนย้ายไม่แจ้งเจอคุก 5 ปี ปรับ 100,000 บาท

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า ที่ประชุมมีมติให้นำสินค้ามะพร้าว ทั้งมะพร้าวผล มะพร้าวแห้ง และเนื้อมะพร้าวแห้งเข้าสู่บัญชีสินค้าควบคุม ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยใช้มาตรการกำหนดให้การนำเข้ามะพร้าวสามารถนำเข้าได้จาก 2 ด่านเท่านั้น คือ ด่านกรุงเทพฯ และด่านแหลมฉบัง

ส่วนในพื้นที่อื่นๆ เช่น จ.สงขลา สตูล สุไหง-โกลก นราธิวาส ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดปริมาณการขนย้ายภายในประเทศที่จะต้องขออนุญาต โดยหากเป็นมะพร้าวผล ต้องไม่เกิน 7 ตัน เนื้อมะพร้าวขาว ไม่เกิน 2.5 ตัน และเนื้อมะพร้าวแห้ง ไม่เกิน 1.5 ตัน หากเกินกว่านี้จำเป็นต้องขออนุญาตก่อนการขนย้าย

อย่างไร ก็ตามหากมีผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจะมีโทษจำคุก 5 ปีและปรับ 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้ามะพร้าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านสุขอนามัยโดยจะมีการตรวจสอบโรคพืช

“ ผลจากการบังคับใช้มาตรการชะลอการนำเข้าเป็นเวลา 3 เดือนและการออกมาตรการเพิ่มเติมจะช่วยให้ราคามะพร้าวปรับตัวสูงขึ้น โดยล่าสุดจากการได้รับรายงานว่าราคามะพร้าวปรับตัวสูงขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ 5 บาทจากเดิมที่กิโลกรัมละ 4 บาท”