นายกฯ มอบนโยบายการทำงานที่ปรึกษา สมช.

นายกฯ มอบนโยบายการทำงานที่ปรึกษา สมช.

“พล.อ.ประยุทธ์” มอบนโยบายการทำงานที่ปรึกษา สมช. ย้ำต้องทำงานสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ให้ชาวบ้านจับต้องได้