'ประวิตร' เตรียมมอบโฉนดคืนลูกหนี้ชาวศรีสะเกษ พรุ่งนี้!

'ประวิตร' เตรียมมอบโฉนดคืนลูกหนี้ชาวศรีสะเกษ พรุ่งนี้!

“โฆษก กอ.รมน.” เผย “ประวิตร” เตรียมลงพื้นที่ จ.ศรีษะเกษ คืนโฉนดที่ดินให้ชาวบ้าน 26 ต.ค.นี้ พร้อมสรุปตัวเลขเดือน ก.ย.คืนโฉนดที่ดิน 4,284 ฉบับ จำนวน 16,000 ไร่

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 ที่กองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า ตามที่ นายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.รมน. ได้สั่งการให้ กระทรวงกลาโหม, กอ.รมน. และตำรวจ ตรวจสอบและแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบในทุกจังหวัด และทุกพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการบูรณาการ ประสานงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขและบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ ในเดือน ก.ย. 61 ผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบโดยมีรายละเอียดคือ
1. เจ้าหนี้/นายทุนที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ รวมจำนวน 17,972 ราย.
2. ลูกหนี้ รวมจำนวน 901,602 ราย
3. ยอดมูลค่าหนี้ รวมเป็นเงิน 60,340.57 ล้านบาท

พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า สำหรับผลการแก้ไขปัญหาสามารถแยกตามหน่วยที่รับเรื่องในการแก้ปัญหา จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1. คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัด และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด (กค.) ลูกหนี้ จำนวน 870,613 ราย, จัดทำข้อตกลงแล้ว จำนวน 393,664 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.21 (ส.ค.61 ร้อยละ 34.77) อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 476,949 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.78 (ส.ค.61 ร้อยละ 65.22)

กลุ่มที่ 2.ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ยธ.) ลูกหนี้จำนวน 1,359 ราย จัดทำข้อตกลงแล้ว จำนวน 612 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.03 (ส.ค.61 ร้อยละ 42.31) และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 743 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.67 (ส.ค.61 ร้อยละ 57.39) และคู่กรณีไม่ยอมเจรจา จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.29

กลุ่มที่ 3. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/จังหวัด ลูกหนี้ จำนวน 25,176 ราย จัดทำข้อตกลงแล้วจำนวน 22,351 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.77 (ส.ค.61 ร้อยละ 80.62) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2,798 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.11 (ส.ค.61 ร้อยละ 19.17) และคู่กรณีไม่ยอมเจรจา จำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.10 และกลุ่มที่ 4.กกล.รส./กอ.รมน.จังหวัด ลูกหนี้ จำนวน 4,454 ราย จัดทำข้อตกลงแล้ว จำนวน 2,651 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.51 (ส.ค.61 ร้อยละ 80.62) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1,788 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.14 (ส.ค.61 ร้อยละ 16.50) และคู่กรณีไม่ยอมเจรจา จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.33

พล.ต.ธนาธิป กล่าวอีกว่า ในห้วงเดือน ก.ย. 61 กอ.รมน.ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่และ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในพื้นที่ โดยสามารถคืนทรัพย์สินให้กับประชาชน ประกอบด้วย
1. เจรจาไกล่เกลี่ยทำข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ จำนวน 83,906 ราย
2. นำคืนทรัพย์สินให้ประชาชน มูลค่าเป็นเงิน 5,383 ล้านบาท
3. เป็นโฉนดที่ดิน 4,284 ฉบับ จำนวน 16,000 ไร่
4. รถยนต์และจักรยานยนต์ รวมจำนวน 150 คัน

โฆษกกอ.รมน. กล่าวต่อว่า ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือน ก.ย.61 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ส.ค.61 สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยและจัดทำข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ เพิ่มขึ้นจำนวน 83,906 ราย และในวันที่ 26 ต.ค.61 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเดินทางไปให้กำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคอีสาน ณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่ ซึ่งมีกว่า 6 แสนราย จากลูกหนี้นอกระบบทั่วประเทศที่มีถึง 9 แสนราย หรือ เกือบร้อยละ 70 ของทั้งหมด

โดยในวันเดียวกันนี้จะมีการมอบคืนทรัพย์สินพร้อมกันทั้งประเทศให้กับประชาชนกว่า 2,000 ราย มูลค่ารวมกว่า 2,600 ล้านบาท ซึ่งในวันดังกล่าว พล.อ.ประวิตรฯ จะเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดคืนให้กับชาวบ้าน เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เป็นครั้งที่ 4 ซึ่งจะมีประชาชนที่ได้รับคืนโฉนด จำนวน 400 คน และในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 อีก รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,200 ฉบับ ซึ่งประชาชนเหล่านี้ได้รับการเจรจา ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้แล้ว โดยมีคนกลางเป็นผู้ประสานงาน และบันทึกข้อตกลงทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้น และให้คิดดอกเบี้ยในอัตราที่กฎหมายกำหนด

จากนโยบายที่รัฐบาลให้ กอ.รมน. ดำเนินการบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของพี่น้องประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนบางกลุ่มในสังคมนั้น กอ.รมน. โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติ ที่ 2, กอ.รมน.ภาค, กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรม, กกล.รส., ตำรวจ เป็นต้น ในการให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนตามลำลับความเร่งด่วนของปัญหาโดยใช้มาตรการต่างๆ ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี เช่น การประนอมหนี้, การเจรจาไกล่เกลี่ย, การปรับโครงสร้างหนี้, การใช้มาตรการทางกฎหมาย, การขอสินเชื่อช่วยเหลือหนี้นอกระบบตามโครงการของรัฐ เป็นต้น

“หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ปัญหาหนี้นอกระบบ, ยาเสพติด, การบรรเทาสาธารณภัย, การค้ามนุษย์, ปัญหาพืชผลทางการเกษตรที่มีการลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย, การบิดเบือนข่าวสาร หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ที่ สายด่วน กอ.รมน. 1374 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” พล.ต.ธนาธิป กล่าว