ราคายางพารา (25 ต.ค.61)

ราคายางพารา (25 ต.ค.61)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2561

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)