(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.811 บาท/ดอลลาร์

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.811 บาท/ดอลลาร์

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (24 ต.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 32.811 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันจันทร์ (22 ต.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 32.650 บาท/ดอลลาร์(อ่อนค่า 0.161 บาท/ดอลลาร์)