TFEX REPORT 24 ตุลาคม 2561

TFEX REPORT 24 ตุลาคม 2561

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2561 มีปริมาณการซื้อขายที่ 462,246 สัญญา

โดย SET50 Index Futures  มีปริมาณการซื้อขาย 227,037 สัญญา Single Stock Futures 203,794 สัญญา Gold Futures 17,319 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 16,610 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 10,330 สัญญา USD Futures 3,323 สัญญา RSS3D Futures 166 สัญญา และ Gold-D Futures 277 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (17  ตุลาคม 2561) ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 2,928,318 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนีภาคเช้าปรับตัวลงแรง โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวลงแรงตามสัญญานํ้ามันดิบWTI โดยดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,623.37 จุด ลดลง -35.19 จุด (-2.12%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50Z18 (205702 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1068 จุด ลดลง -23.90 จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต -554.97 จุด ส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา IRPCZ18 (14,049 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 5.76 บาท ลดลง -0.25 บาท

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์  สัญญา Gold-D Futures (GDZ18) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1234.55 ดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.75 ดอลลาร์สหรัฐ (0.63%) และ Gold Futures สัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือ GF10Z18 (7448 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 19310 บาท เพิ่มขึ้น 210 บาท ส่วนราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3DJ19 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 49.00 บาทต่อกิโลกรัม ลดลง -1.60 บาท

สมาชิก TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่ บ.ล.  เคจีไอ (ประเทศไทย), บ.ล.  ภัทร และ บ.ล. บัวหลวง ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 30.20%

                ประเภทผู้ลงทุน      สัดส่วนการซื้อขาย

         ผู้ลงทุนสถาบัน                   35.48%

         ผู้ลงทุนทั่วไป                     53.37%

         ผู้ลงทุนต่างประเทศ              11.15%