อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (24 ต.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (24 ต.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ เวลาประมาณ 17.48 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)