ราคายางพารา (24 ต.ค.61)

ราคายางพารา (24 ต.ค.61)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2561

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)