นายกฯชวนชมการแสดงโขน 'พิเภกสวามิภักดิ์'

นายกฯชวนชมการแสดงโขน 'พิเภกสวามิภักดิ์'

"พล.อ.ประยุทธ์" ชวนชมการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประจำปี 2561 ตอน "พิเภกสวามิภักดิ์" แนะหาวิธีเสนอให้ทันสมัย แต่คงเนื้อหาเดิมไว้

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา ทีรคานนท์ คณะกรรมการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำนักแสดงโขนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2561 ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัญมนตรี และหัวหน้า คสช. เพื่อมอบของที่ระลึก คือประติมากรรมนูนต่ำ รูปพระจันทร์ทรงรถ โดยมีอาจารย์สุดสาคร ชายเสม เป็นอาจารย์ผู้สร้างฉาก และผู้ออกแบบ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 พ.ย. ถึง วันที่ 5 ธ.ค. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายกฯชวนชมการแสดงโขน 'พิเภกสวามิภักดิ์'

ทั้งนี้นายกฯกล่าวเชิญชวนให้ทุกคนชมการแสดงโขนฯ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” ซึ่งมีจำนวน 50 รอบ รัฐบาลจะจัดรอบพิเศษให้กับข้าราชการทุกกระทรวงได้เข้าชม ขอให้ความสำคัญกับประเพณีและอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย โขนตอนนี้เป็นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

นายกฯชวนชมการแสดงโขน 'พิเภกสวามิภักดิ์'

โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สมัยที่ตามเสด็จฯได้รับชมโขนอยู่เป็นประจำ การแสดงโขนรามเกียรติ์ถือว่างดงามและสวยงามเป็นอย่างมาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงมีรับสั่งให้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะเหล่านี้ไว้ รวมทั้งเครื่องแต่งกายต่างๆ จึงขอให้ทุกคน ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปะ และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยไว้ให้ยืนยาว ศึ่งโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนไปเราอาจจำเป็นต้องหาวิธีการนำเสนอให้คนเข้าใจ เนื่องจากวิถีชีวิตปัจจุบันเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรู้อะไรที่เข้าใจได้ง่าย แต่จะต้องไม่ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระ เพียงแต่ต้องหาวิธีการนำเสนอให้เข้ากับยุคสมัย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้นักแสดงรักษาสุขภาพร่างกาย ไม่ให้อ้วนเนื่องจากจะทำให้รูปร่างไม่สวย พร้อมให้กำลังใจกับนักแสดงทุกคน ก่อนที่จะนำเยี่ยมชมห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1

นายกฯชวนชมการแสดงโขน 'พิเภกสวามิภักดิ์'

ทั้งนี้นายกฯ ยังมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพรอบการแสดงในวันที่ 6 พ.ย.61 รอบ 19.30 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมเข้าชมโดยไม่ค่าเสียค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ผู้สื่อข่างรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลงภาพผู้สื่อข่าว ที่ถ่ายไว้ก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีลงในเฟสบุคเพจส่วนตัว พร้อมระบุว่า “วันนี้ขอถ่ายกลับบ้าง #นักข่าวทำเนียบ #ตู่ดิจิทัล”