ธนาคารโลกขยับโลจิสติกส์ไทยขึ้น 13 อันดับ แซงมาเลย์ฯรั้งเบอร์ 2 อาเซียน

ธนาคารโลกขยับโลจิสติกส์ไทยขึ้น 13 อันดับ แซงมาเลย์ฯรั้งเบอร์ 2 อาเซียน

"กอบศักดิ์" เผยเวิลด์แบงก์ขยับอันดับโลจิสติกส์ไทยขึ้น 13 อันดับ จากอันดับ 45 มาอยู่อันอันที่ 32 จาก 160 ประเทศทั่วโลก แซงหน้ามาเลเซียขึ้นเบอร์ 2 อาเซียน และเป็นที่ 7 ของเอเชีย

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าธนาคารโลก (World Bank) ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับด้านโลจิสติกส์ (The Logistics Performance Index :LPI)ประจำปี 2018 โดยจากการสำรวจ 160 ประเทศทั่วโลก พบว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 32 ดีขึ้นจากการจัดอันดับครั้งก่อนในปี 2016 ที่อยู่ที่อันดับ 45 หรือดีขึ้นถึง 13 อันดับ

ทั้งนี้การจัดอันดับด้านโลจิสติกส์ในครั้งนี้อันดับของไทยยังปรับดีขึ้นแซงหน้าประเทศมาเลเซียที่ตกไปอยู่ในอันดับที่ 41 จากเดิมอยู่อันดับที่ 32 และทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีคุณภาพของโลจิสติกส์ดีที่สุดเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ที่อยู่อันดับ 7 ขณะที่หากจัดอันดับเฉพาะในเอเชียประเทศไทยจะมีคุณภาพโลจิสติกส์อยู่ในอันดับที่ 7 รองจากญี่ปุ่นอันดับที่ 5 สิงคโปร์อันดับที่ 7 ฮ่องกงอันดับที่ 12 เกาหลีใต้อันดับที่ 25 จีนอันดับที่ 26 และใต้หวันอันดับที่ 27

“การได้รับการจัดอันดับด้านโลจิสติกส์ของไทยที่ดีขึ้นถึง 13 อันดับสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการมุ่งมั่นที่จะลงทุน ปฏิรูประบบโลจิสติกส์ของประเทศ” นายกอบศักดิ์ กล่าว