ราคายางพารา (30 พ.ย.60)

ราคายางพารา (30 พ.ย.60)

ราคายางพารา (สถาบันวิจัยยาง)ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)