สนช.รับหลักการ กม.เลือกตั้ง ส.ส.

สนช.รับหลักการ กม.เลือกตั้ง ส.ส.

สนช.รับหลักการกม.เลือกตั้งสส. "มีชัย" แจงทุกคะแนนมีความสำคัญ ย้ำทำให้ประชาชนมีทางเลือก