(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.9582 บาท/ยูโร

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.9582 บาท/ยูโร

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (29 พ.ย. 60) อยู่ที่ระดับ 38.9582 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (28 พ.ย. 60) อยู่ที่ระดับ 39.1942 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.2360 บาท/ยูโร)