(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.577 บาท/ดอลลาร์

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.577 บาท/ดอลลาร์

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (29 พ.ย. 60) อยู่ที่ระดับ 32.577 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (28 พ.ย. 60) อยู่ที่ระดับ 32.624 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.047 บาท/ดอลลาร์)