อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (29 พ.ย.60)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (29 พ.ย.60)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ เวลาประมาณ 17.40 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)